מרצים און ליין המאגר האיכותי הגדול ל: הרצאות | כנסים | סדנאות | תכנים | גיבוש | העשרה | טלפון: 054-4758456 | מרכז המרצים האיכותי בישראל | מס' ספק במ. הבטחון: 11007424

טלפון: 054-4758456
סלולרי: 054-4758456
פקס:  153-3-5400059
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

דני סבוראי
דני סבוראי
חוקר ומרצה להסטוריה
 ד"ר דני סבוראי – מורה ואיש חינוך, אלוף-משנה (מיל.),חוקר ומרצה בנושא ההיסטוריה הכלכלית והצבאית של ארץ-ישראל ומדינת ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים. תחומי התמחותו הינם גיוס משק אזרחי למאמץ ביטחוני-כלכלי לאומי, כלכלת ארץ-ישראל המנדטורית במלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, ההיסטוריה הכלכלית של "סולל-בונה", "תנובה" ועוד.
אודות המרצה דני סבוראי

ד"ר דני סבוראי – מורה ואיש חינוך, אלוף-משנה (מיל.),חוקר ומרצה בנושא ההיסטוריה הכלכלית והצבאית של ארץ-ישראל ומדינת ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים. תחומי התמחותו הינם גיוס משק אזרחי למאמץ ביטחוני-כלכלי לאומי, כלכלת ארץ-ישראל המנדטורית במלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, ההיסטוריה הכלכלית של "סולל-בונה", "תנובה" ועוד.
בעל ניסיון רב וגישה לא קונבנציונאלית בהוראה בבתי-ספר תיכוניים ובקי בבעיות הוראה ולמידה בתחום זה. מוערך על-ידי אלפים מתלמידיו כ"מורה לחיים" שתרם לעיצוב אישיותם ולגיבוש חשיבתם.
דני סבוראי הינו גם אמן פורה המציג בתערוכות חשובות בארץ ובחו"ל ופעיל בקבוצת האמנים "ארטוראקטיב" בהובלת האוצר דורון פולאק. 

נושאי הרצאות למרצה
  1. גיוסו של המשק הארצישראלי למאמץ המלחמתי הבריטי במלחמת העולם השנייה:"גול עצמי" של הבריטים.
  2. "סולל בונה" במלחמת העצמאות: שירות מסור והתעשרות מהירה
  3. קבלת החלטות בנושאי חוץ וביטחון באתונה בדמוקרטית במאה ה-5 לפנה"ס: דמוקרטיה המביאה על עצמה חורבן
  4. הוראת בבית הספר התיכון – קשיים והערכות

גיוסו של המשק הארצישראלי למאמץ המלחמתי הבריטי במלחמת העולם השנייה:"גול עצמי" של הבריטים.

מרצים לכלכלהעל התגייסותו הצבאית של היישוב היהודי הארץ-ישראל למאמץ המלחמתי הבריטי במהלך שנות ה-30 וה-40 של המאה שעברה נכתב רבות. שיתוף הפעולה הצבאי בימי המרד הערבי, ובעיקר במהלך מלחה"ע השנייה: הנוטרות, הפלמ"ח והבריגדה היהודית, ידועים לרבים. הרבה פחות ידוע ומפורסם הוא שיתוף הפעולה הכלכלי הנרחב בין המשק הארצישראלי היהודי ובין השלטונות הבריטיים באותה תקופה, ועוד פחות מובנות המשמעויות מרחיקות הלכת של שיתוף פעולה זה.
בריטניה נאלצה להישען על גיוס מסיבי של התעשייה והחקלאות בארץ בגלל היעדר כמעט מוחלט של מקורות מפותחים ועתירי ידע אחרים באזור, המסוגלים לתמוך בהפעלת צבא גדול ומודרני. אילוץ זה גרם לפריחה ולצמיחה עצומה של המשק היהודי ולביסוסו של הבית-הלאומי, מגמה שעמדה בסתירה מוחלטת למדיניות "הספר הלבן" של ממשלת לונדון.
ההרצאה מאירה את מערך הכוחות והלחצים המורכב שליווה את גיוסו והתגייסותו המשקית של היישוב היהודי, ומשופעת בדוגמאות מדהימות של אירועים בהם פעלו גורמים שונים ב"משחק" המסובך: הצבא הבריטי הפועל נגד האינטרסים של ממשלתו, המודיעין הבריטי העובד מאחורי גבו של הנציב העליון, "סולל-בונה" כסוכן ביון בריטי הגונב נשק מהבריטים והנהגת הסוכנות היהודית התומכת במאמץ הבריטי נגד הנאצים ("כאילו אין 'ספר לבן'") ומנצלת אותם כלכלית ("כאילו אין מלחמת עולם").
חלקה האחרון של ההרצאה מסכם את תרומתו האדירה של הגיוס המשקי בשירות הבריטים למדיניות הציונית ולכלכלת המדינה העתידה לקום. לדוגמה: ריווחי המלחמה שנצברו בפלסטינה-א"י הפכו "קולוניה" קטנה זאת, בסיום המלחמה לנושה השלישי בגודלו, בגוש הסטרלינג, של האוצר הבריטי בלונדון. כסף זה הציל את מדינת-ישראל מרעב ממש, בתחילת שנות החמישים. שלטונות המנדט ניסו בשנים האחרונות לקיומם לחסל את התוצאות הלא-רצויות של הגיוס המשקי, אך ללא הצלחה: בארץ-ישראל נותרה תשתית תעשייתית מפותחת שהצליחה ברובה להמשיך ולתפקד כ"משק שלום" בסיום המלחמות, והיוותה את הבסיס לקידומו של המשק הישראלי.

"סולל בונה" במלחמת העצמאות: שירות מסור והתעשרות מהירה

משאית הרצאותבמלחמת העצמאות של ישראל פעלה חברת "סולל-בונה" במסירות ובאומץ במסגרת המאמץ הלאומי של היישוב והמדינה הצעירה להשגת מטרות המלחמה. החברה העמידה לרשות המדינה את כל אמצעיה ואת כל כוח האדם שלה בתעשייה ובבניית תשתיות. עובדי "סולל-בונה" ומנהליה ביצעו משימות הנדסיות תחת אש בחזיתות השונות, תוך גילוי יזמה ותושייה רבה, עד שיגאל אלון, מפקד הפלמ"ח וחזית הדרום, הכתיר את "סולל-בונה" בתואר "חיל-ההנדסה הבלתי רשמי שלנו". דפוס פעולה זה היה המשך ישיר של מפעלה של "סולל-בונה" בתחום הביטחוני בשנות ה-30 וה- 40 בטרם מדינה. כבר אז הקימה החברה את "גדר הצפון", את יישובי "חומה ומגדל" והניחה את צינור המים לנגב בשיתוף עם "מקורות". במלחמת העולם השנייה הוקמו על-ידה מבצרי משטרה ברחבי הארץ ונסללו מאות ק"מ של כבישים ודרכי ביטחון בכל רחבי המזה"ת. בעיראק ובאיראן הקימה "סולל-בונה" בתי-זיקוק ושדות-תעופה.
בהרצאה מתוארות עלילותיה של "סולל-בונה" במהלך מלחמת העצמאות, עלילות המעוררות השתאות בציבור הנחשף אליהן: סלילת "דרך בורמה", הנחת קו המים לירושלים (עבודה שבוצעה בחלקה תחת אש הלגיון, תוך שהפועלים ומנהלי העבודה זוחלים על גחונם ועל גבם בלילה), ביצור הנגב המנותק והשתתפות בלחימה עליו ועוד ועוד.
על פעולותיה אלה זכתה "סולל-בונה" להוקרה ולהערכה בדעת הקהל ובשורות הנהגת המדינה גם יחד. עם זאת חושף המחקר צדדים הרבה יותר "פרוזאיים" בהתנהלותה של החברה ההסתדרותית הנמרצת לאורך כל השנים ההן.
"סולל-בונה" נהגה "לסדר את הפריץ" כשפעלה בשירות הבריטים לפני קום המדינה. מנהגה זה זכה לעידוד עקיף ואף ישיר מצד הנהגת הסוכנות היהודית והסתדרות העובדים שראתה בחיוב כל מאמץ המסייע לביסוס הבית-הלאומי היהודי בא"י. המפליא (או אולי היה זה אך טבעי...) הוא ש"סולל-בונה" המשיכה בהרגליה אלה גם כאשר גויסה למאמץ המלחמתי והלאומי ע"י ממשלת ישראל.
חלקה השני של ההרצאה מציג את השיטות המפוקפקות להגדלת ריווחי המלחמה, בהן נקטו מנהלי החברה מול צה"ל וממשלת ישראל במהלך מלחמת העצמאות ואחריה: הסתרת רווחים, הפקעת מחירים, עקיפת מכרזים ועוד דרכים רבות לניצול ה"קונייקטורה המלחמתית" לצבירת עושר.
חקירת הדברים מגלה שדפוס התנהגות דואלי זה של פירמה מגויסת-מתגייסת למאמץ לאומי מלחמתי, נפוץ גם במקומות אחרים בעולם, בדמוקרטיות כמו בדיקטטורות: הפירמה המגויסת מקריבה אמצעים ואנרגיות למען המטרה הלאומית העליונה, ומאידך-גיסא מנצלת ללא עכבות את מצוקתן של הממשלות הלאומיות המגייסות לעשיית רווחים מופרזים.
עשר שנים אחרי מלחמת העצמאות שילמה "סולל-בונה" את המחיר המלא על מעלליה, ועל כך בהרצאה...

"תנובה" במלחמת העצמאות:שירות מסור והתעשרות מהירה

כוס חלב מרציםהרצאה זאת דומה מבחינת המבנה והעיקרון להרצאה מס' 2, והיא מציגה מקרה אחר. גם כאן מוצגת השניות המפליאה בין הירתמות למאמץ לאומי תוך הקרבה ממש, ובין הנטייה לעשיית רווחים מופרזים בדרכים שאינן תמיד כשרות למהדרין.
ההרצאה סוקרת את פעולותיה היעילות והאמיצות של חברת "תנובה" לייצור מזון ואספקתו ליישוב במהלך המלחמה. ניתן לקבוע שהחברה פעלה אז כ"מזין הלאומי" ומנעה מחסור ורעב בריכוזי האוכלוסייה הגדולים כמו גם בישובים נצורים ומבודדים.
מאידך-גיסא נחשפות בפני השומע עובדות הסמויות בד"כ מן העין: בתש"ח גדל הונה של "תנובה" ב-52% וערך המקרקעין שבבעלותה עלה ב-90%. ההרצאה מעלה הסברים מעניינים לעובדות אלה ומשאירה את השומעים עם ההורים נוגים על המיתוסים המקובלים של מלחמת העצמאות: הידעתם, לדוגמה, שמחירי המזון בירושלים ירדו בספט' 48', עם תום המונופול של "תנובה" לאספקתו, בלמעלה מ-90%...


קבלת החלטות בנושאי חוץ וביטחון באתונה בדמוקרטית במאה ה-5 לפנה"ס: דמוקרטיה המביאה על עצמה חורבן

ההרצאה מעלה את הערך המיוחד של לימוד התקופה העתיקה להפקת לקחים בתחומי חיים שונים בהווה. לימוד תקופה זאת "מרחיק עדות" ומציג לנו היסטוריה "ללא כעס וללא משוא פנים" (כמי שעוסק בהיסטוריה מודרנית למדתי להעריך יתרון זה ביותר...). בגלל קיצבם האיטי והיקפם המצומצם של המאורעות בעולם העתיק, תכונות הנקבעות לרוב מאילוצים טכנולוגיים של התקופה, אפשרית בחינתם בצורתם הטהורה , הקריסטלית. הקושי העומד בפני ההיסטוריון המודרני בהגדרת תחומי האירוע אותו הוא מבקש לחקור, קטן בהרבה בחקירת אירוע בעולם העתיק. מובן שהדבר כרוך בקשיים אחרים כמו הבנת רוח-הזמן, הבנת עולם המושגים והבנת הלך המחשבה של הנפשות הפועלות. עם זאת תמיד מפתיע לגלות עד כמה רחב הוא המכנה המשותף לבני האדם באשר הם (בתקופה, במקום).

ההרצאה מתארת סידרת החלטות בנושאי חוץ וביטחון שהתקבלו באתונה במחצית השנייה של המאה החמישית לפנה"ס, במהלך מלחמתה הממושכת נגד ספרטה, הידועה בשם "המלחמה הפלופונסית". ההחלטות כולן התקבלו בדרך דמוקרטית טהורה (הדמוקרטיה באתונה הייתה אז ישירה ולא רפרזנטטיבית). העובדה ההיסטורית היא שהחלטות אלה הביאו על אתונה את חורבנה, ובחינה מעמיקה מצביעה על דרך קבלת ההחלטות כסיבה מרכזית לכישלון הממתין בסוף הדרך. קבלת החלטות ע"פ דעת הרוב (זוהי המצאה יוונית), הנעשית בפורום המוני, אינה ערובה לשיקול דעת נכון ואולי ההיפך הוא הנכון.
ההרצאה מעוררת מחשבה על קביעתו של צ'רצ'יל על הדמוקרטיה: זוהי צורת השלטון הכי פחות גרועה... עם זאת, דווקא הדמוקרטיה היא זאת שהביסה את הדיקטטורות במאה העשרים. האם הצלחתה מובטחת במאה ה-21??

הוראת בבית הספר התיכון – קשיים והערכות

בניגוד להרצאות הקודמות המתבססות על מחקרים אקדמיים מסודרים, הרי שהרצאה זאת, כנראה המרתקת והפולמוסית מכולן, מתבססת על ניסיוני בהוראה בבית ספר תיכון בחמש עשרה השנים האחרונות. רבים וטובים (גם פחות טובים...) מעריכים הערכות ומשיגים השגות על מערכת החינוך הבעייתית במדינת-ישראל. מעטים מאוד עושים זאת מהיכרות בלתי אמצעית עם המערכת, ומעטים עוד יותר עושים זאת מהיכרות בלתי אמצעית ורבת שנים איתה.
בהרצאה זאת אני פורש בפני המאזינים את הבעיות השונות כפי שאני מכיר אותן מתפקידי ניהול בביה"ס ובעיקר מניסיון עשיר, ממושך ועדכני בהוראה פרונטאלית ובהגשה לבגרות. חלק מרכזי בהרצאה מתאר את הפתרונות ודרכי ההתמודדות בהם נקטתי אל מול בעיות ספציפיות.
הבעיות מחולקות למספר תחומים: בעיות "דור התלמידים" ודפוסי התנהגותו וחשיבתו, בעיות "דור ההורים" שעל אף דאגתו הכנה לילדיו, אני מוצא אותו מנותק לא מעט מבעיותיהם בבית הספר, בעיות "בית ספריות" של המוסד עצמו , סגל מוריו ועובדיו ובעיות "מערכתיות" שהן באחריות משרד החינוך, רשות מקומית וארגוני מורים.
כל בעיה מוארת בדוגמה אחת או שתיים, ומנסיוני יש לאפשר למאזינים להתייחס (בקצרה!) לאירוע הנדון. עם זאת יש לשלוט בהתנהלות ההרצאה ולא לגלוש לחילופי דברים אישיים.
ברור לי שחלק מן הפתרונות בהם בחרתי הינם חריגים ומעוררי וויכוח. עם זאת בסיום ההרצאה אני נוהג להציג מכתבי תלמידים שנמסרו לי (בד"כ בסיום שנת הלימודים). מכתבים אלה מדברים בעד עצמם ומותירים מקום לאופטימיות זהירה...

הרצאות בוידאו

הרצאות לשמיעה

מרצים קשורים

054-4758456
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרצים און ליין, המאגר האיכותי הגדול ל:
הרצאות | מרצים | כנסים | סדנאות | תכנים | גיבוש | העשרה ועוד...