מרצים און ליין המאגר האיכותי הגדול ל: הרצאות | כנסים | סדנאות | תכנים | גיבוש | העשרה | טלפון: 054-4758456 | מרכז המרצים האיכותי בישראל | מס' ספק במ. הבטחון: 11007424

טלפון: 054-4758456
סלולרי: 054-4758456
פקס:  153-3-5400059
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

מרדכי נויגרשל
הרב מרדכי נויגרשל
מרצה רב ופילוסוף
 מרדכי נויגרשל, ללא ספק אחת הדמויות הצבעוניות ביותר ביהדות החרדית, רב, מרצה, פילוסוף, מומחה בעל שם לתקופת השואה ועוד ועוד... השומעו לא יכול להתעלם ואלו שטרם שמעו... הפסידו את אחד המרצים הרהוטים והמרתקים בישראל. מעלה על שולחנו נושאים פרובוקטיביים ומעוררי פולמוס ומצליח לצלוח את מבול השאלות והקושיות לעבר הבהירות השקופה.  גם אם לא תסכימו איתו בסוף היום, ודאי תבינו מאיזה מקום הוא מגיע. המלצתנו החמה והבלתי מסוייגת. ההצלחה מובטחת.
אודות המרצה הרב מרדכי נויגרשל

 

 

הרב מרדכי דוד נויגרשל, מרצה בנושאי מחשבת ישראל, ויו"ר ארגון "יהדות מזווית שונה". הוא גדל בנתניה ולמד בישיבת היישוב החדש בתל אביב ובישיבת חברון בירושלים. לרב נויגרשל תוכנית רדיו שבועית ברדיו קול חי שבה הוא עונה על שאלות המאזינים. כמו כן, הוא משיב לתשובות גולשים בענייני אמונה, מדע ויהדות במסגרת שו"ת עם רבנים באתר "מורשת". 


הרב מרדכי דוד נויגרשל נולד בשנת תשט"ז (1956 למניינם) וגדל בנתניה. למד בישיבת הרב עמיאל בתל אביב ובישיבת חברון, ירושלים. הוסמך לרבנות, מרצה בנושאי מחשבת ישראל ויחסי דתיים-חילוניים במדינת ישראל. וכן מרצה ברחבי העולם מטעם ארגונים שונים וגם מרצה באוניברסיטאות, בסימפוזיונים, בקונגרסים וב"שאר ירקות", כהגדרתו. יו"ר ארגון "יהדות מזווית שונה".

 

מספריו:

 

  • מסע אל עמקי ההוויה – דיאלוג בין כופר למאמין, ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, 1997
  • מסע אל פסגת הר סיני – דיאלוג בין כופר למאמין, ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, 1998
  • למה הם שונים – החרדים והחברה בישראל, ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, 2002
  • ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי – עם ביאור 'מדרכי הלב היהודי', ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, תשס"א-תשס"ה, 2 כרכים
  • באר הגולה למהר"ל מפראג - עם ביאור 'בארה של מרים', ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, 2007
  • והשבות אל לבבך - שאלות ותשובות בענייני אמונה והשקפה, מחשבה ואקטואליה, ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, 2009
  • גלות ישמעאל - שרשי המאבק ודרכי התגובה, ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, 2010
  • ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו - עם ביאור טעם כעיקר, ירושלים: הוצאת פלדהיים, תשע"א
  • בינת הלב - מאמרי חנוכה, ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, תשע"ג

 

נושאי הרצאות למרצה

 

רשימת הרצאות חלקית ביותר. לרשימה המלאה אנא פנו במייל


כיצד נכה את הגלות?
תכלית הבריאה
ויפח באפיו נשמת חיים
האדם הראשון ואלפיים שנות תוהו
האף וחותמו באדם ובעולם
אחדות כוחות הנפש והשלכותיה
סטירת המלאך על פה הנולד
הנסיונות שבתקופת חבלי משיח
האסון שבתרגום התורה
קברים וחילולם
בבל והתלמוד הבבלי
שביל הזהב
כשרות וצמחונות
גדולי התורה, השוֹאה וארץ ישראל
חומר וצורה - מצרים וישראל
האור הגנוז – שורש המן והזמן
תמות, תחיה  ומה אחר כך?
חיים לאחר המות - ממצאים חדשים
השלום, הנסיגה והמסורת
אלפיים שנות תוהו - מהותן
מעשה אבות סימן לבנים
גימטריות וחשבונות
בגלות ישמעאל
האפיפיור הביתה!
בטחון והשתדלות - מן השער ה-נ
אש של שבת
הריגת ערבים - נזק או תועלת?
חשבון נפש ליום העצמאות
מדוע אמרו ‘נעשה ונשמע’?
במכוסה ממך אל תחקור’ - קורח
צרוף וליבון לקראת הקץ
שלום עם ישמעאל?!
חופש הפרט - ערך עליון?
ההלכה ומיעוט הירח
שלום עם עמלק?!
מדינת ישראל, לאן?
הכפייה שבאהבה - מעמד הר סיני
ממצאים ארכיאולוגיים חדשים
חשיפת שקרי המיסיון הנוצרי
נושא בעול עם חברו
נפלאות בראשי תבות
השפעת הסביבה
הסחיטה’ - החרדים ותקציביהם
הרהורים ליום השואה
העברת התורה כהוכחה לאמיתותה
ברית מילה – הברית הנצחית

המתת ‘חסד
הבג”ץ, תורת ישראל ומדינת ישראל
משכן, עולם ואדם
ויקו למשפט’ - משפט דרעי
השבת וקדושת הזמן
הסיבות לרעידות האדמה
משפטי התורה והמשפט החילוני
מבוא, מדע ומוסר, גיל העולם, הסדר והאחדות בבריאה, הטבע כמשל, ועוד
מערכת אל כשל – הוכחה על אמיתות התורה, בשיתוף

י”ג עיקרי האמונה

מי גדול ממי, ראשונים או אנו?

מחסד לנבואה

נצרות והתבוללות

השתלת לב והתרת נדרים

משמעות החיים והסבל

הערובה האמתית לבטחון

התמוטטות המוסר האנושי

חטא המרגלים ואנחנו

מה בין משה לבלעם

דרשות חז”ל ואגדותיהם
איכּה???

עמלק

ועידת ‘שלום’?!

העולם הבא והנשמות (מדוע לא מוזכר בתנ”ך(

גזענות, גזענות, גזענות

פילוסופית האמת וטוּ ב הלב

יישום כללי לוגיקה עתיקים בימינו

חשמל = חש+מל

מהלכים אל הגאולה א

מהלכים אל הגאולה ב

דתו מדינה

אסטרולוגיה, מזל ובחירה (אמונה תפילה או מציאות מוכחת)

משה ופרעה- מנהיגות בונה מול מנהיגות הורסת
פרה אדומה – מקורות הידיעה
הגילויים המדעיים ויד המקרה
זמן ונצח
דמוקרטיה, דיקטטורה ושאר צורות שלטון
'לך אל הנמלה עצל’
חיים טבעיים
שבת - שלום - שלמות
הכנה למלחמה
עקבות משיח
יום העצמאות 
יום הזכרון לחללי צה”ל
מוֹתר האדם מן הבהמה - הדיבור
בושה, פנים ומעמד הר סיני
אהבת ארץ ישראל
האימון באמנות האמונה
מעלה אמיתית - כיצד?
חוקה, בחירות ישירות ומדינה חילונית
הכר את בוראך והכר לו טובה 
שבת - טוּב מעין העולם הבא
תמצית מהות האדם
מציאות רוחנית באדם ובעולם
אנטישמיות - התופעה, סיבותיה והשלכותיה
עבד עברי - חינוך לחירות
מה מפיצה התקשורת, אמת או שקר?
בריאת העולם ותאורית המפץ הגדול
שמחה יהודית אמיתית, כיצד?
קורח ועדתו כראי לכפירה בימינו
פשט-רמז-דרש-סוד ושבעים פנים לתורה
חומריות, התגברותו של רבי עקיבא
צניעות ופנימיות
משה, שלמה ופרה אדומה
רפורמים, קונסרבטיביים, חילוניות והתבוללות

מיהו יהודי

משבר ההשתאות

הסיסמא- השרדות!

חטא העגל ואנחנו

ואהבת לרעך כמוך

 מיהו יהודי
משבר ההשתאות
הסיסמא - הישרדות!
חטא העגל ואנחנו
ואהבתלרעך כמוך
גיוס בני ישיבות
יונה - נשמה וגילגוליה
כלי המשכן - הארון, השולחן והמנורה

השואה א'

השואה ב'

לקחים מן השואה

מנהיגות יהודית בשואה

דיון בנושאים: תורה, מדע ואקטואליה
פסיכולוגיה ומצוות
פרקים ב’פסיכולוגיה יהודית
ירושלים - מתנה ושמירתה
לפתרון הבעיה הפלשתינית
נסי המלחמה במפרץ
סוד עיבור וקידוש החודש
מחלוקת בין חכמים - הכיצד?
התנ”ך והארכיאולוגיה
התורה שבעל פה ודרכי לימודה
מעמד הר סיני - לשעה ולדורות
מעמד הר סיני – ברית יעוד
רפואה ורופאים
כיבוד אב ואם
חינוך ילדים
עונש מות למחבלים האמנם גישה יהודית?
בחירה חופשית
ידיעה ובחירה
מעמד האשה ביהדותא
מעמד האשה ביהדותב
תכנון ואחידותבאותיותהתורה
תורה ומדע האמנם סתירה?
הדרך אל האושר א
הדרך אל האושר ב
איזוהי גבורה יהודית?
פרהפסיכולוגיה
אורה של רחל
מבוא להבנת טעמי המצוות
נשמת יהודי ונשמת גוי
סוגיות בחינוך - דרכי אבות
חומר ורוח א
חומר ורוח ב
נבואות שהתגשמו א
נבואות שהתגשמו ב’ (אפשרות לסדרה שלמה(
מהות הנבואה
נשמות וגילגוליהן
זכותנו על ארץ ישראל
מצות ישוב ארץ ישראל בימינו
כפיה דתית א
כפיה דתית ב
זהות יהודית מהי
צדיק ורע לו

                 

הרצאות בוידאו

הרצאות לשמיעה

There seems to be an error with the player !

הרצאתו של מרדכי נויגרשל

There seems to be an error with the player !

הרצאתו של מרדכי נויגרשל

מרצים קשורים

054-4758456
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרצים און ליין, המאגר האיכותי הגדול ל:
הרצאות | מרצים | כנסים | סדנאות | תכנים | גיבוש | העשרה ועוד...